фирма за дигитален маркетинг, еКомерс софтуер, изработка на уеб сайтове, реклама

+359 52 94 03 35

Варна

+359 2 437 25 36

София

+359 896 733 912

Bulgarian

 • Планиране!
  Защо е важно?

  Умното прасенце, чиято къща големият лош вълк не успява да издуха. Уебсайтът не се различава от всяка друга човешка конструкция, независимо, дали виртуална или реална. За да бъде стабилна, работеща и във същото време гъвкава, тя изисква сериозно планиране. По-амбициозните цели се поставят за онлайн представянето, затова проектът трябва да бъде максимално точен и подробен.

 • Какво в същност представлява то?

  Много мислене! Придружено от скици, рисунки и не малка доза въображение.  Изследване на връзките и логиката, драматични ситуации и различни сценарии. Влизайки в ролята на всеки потребител на сайта, или клиент, посетител, или администратор. И най-накрая това е творчески процес, в който се използват различни умения, инструменти и въображение.

 • Какво се очаква от вас?

  Да имате цели, и да ги споделите с нас! Да ни разкажете за вашия бизнес. Кои ще бъдат вашите клиенти? Какви са предимствата ви, пред вашите конкуренти? И най-същественото е, какви са очакванията ви от този уебсайт?  Да бъде визитна картичка, с основна информация или да изпраща хората в свободното пространство?  Ние имаме нужда от точната и пълна информация - като тази, която споделяте с вашият личен лекар , когато го посещавате.

 • What does this
  practically mean?

  Lots of thinking! Accompanied by sketches, drawings and a not too small pinch of imagination. Examination of the connections and the logic, dramatization of situations on different scenarios. Entering the role of each user of the website, either a client, a visitor or an administrator. At the end this is a creative process with main tools knowledge and imagination.

 • Planning!
  Who cares?

  That smart piggy, who's house the Big Bad Wolf couldn't blow away. The website is no different than any other human construction, virtual or real. In order to be stable, working and at the same time flexible, it demands serious planning. The more ambitious goals are set for the online presentation, the more precise and comprehensive should the project be.

 • What is expected
  from the client?

  To have goals and to share them with us! To tell us about their business in the real world. Who is the consumer? What are the competitive advantages? And most importantly, what are the expectations for this website? To be a visit card with basic info, or to be able to send people into open space? We need full and sincere information - like the one necessary at a visit at you doctor

 • Planning!
  Who cares?

  That smart piggy, who's house the Big Bad Wolf couldn't blow away. The website is no different than any other human construction, virtual or real. In order to be stable, working and at the same time flexible, it demands serious planning. The more ambitious goals are set for the online presentation, the more precise and comprehensive should the project be.

 • What does this
  practically mean?

  Lots of thinking! Accompanied by sketches, drawings and a not too small pinch of imagination. Examination of the connections and the logic, dramatization of situations on different scenarios. Entering the role of each user of the website, either a client, a visitor or an administrator. At the end this is a creative process with main tools knowledge and imagination.

 • What does this
  practically mean?

  Lots of thinking! Accompanied by sketches, drawings and a not too small pinch of imagination. Examination of the connections and the logic, dramatization of situations on different scenarios. Entering the role of each user of the website, either a client, a visitor or an administrator. At the end this is a creative process with main tools knowledge and imagination.

Ние сме наясно

с възможностите на уебсайтовете на бъдещето

С какво се занимавате?

Ние подредихме пъзела. Ние създаваме така наречената "информационна архитектура" тоест ние определяме съдържанието и функциите на всеки раздел, планираме неговото развитие, как ще се управлява от клиента, как ще бъде осъществяване обратната връзка с клиентите - запитвания, форуми, проучвания и други. Крайният продукт е схематично описание на всяка ситуация, връзка и процес в уебсайта.

ДОПЪЛНИТЕЛНО, ВИЕ МОЖЕТЕ ДА ПОРЪЧАТЕ
ПРИ НАС СЛЕДНОТО:

 • техническа поддръжка на сайта;
 • последващо настаняване на наш хостинг;
 • пълна оптимизация на корпоративният сайт;
 • реклама в интернет;
 • популяризиране на сайта в социалните мрежи;
 • създаване на презентации;
 • превод на сайта на други езици;

Направете заявка

Обадете се сега на телефон: +359 52 94 03 35 (Варна), +359 2 437 25 36 (София),
или отправете заявка за консултация, и наш мениджър ще се свърже с Вас.